La Ragazza

La Ragazza är numera en gastrofusion av två av Kvarteret Leijontornets restauranger. En ny restaurang där vi parar den soliga, lyxiga och råvarurespekterande matlagningen från Restaurang La Ragazza som är djupt rotad i den sydeuropeiska traditionen med den totalt gränslösa, överhedonistiska, statslösa och bombastiska matlagningen från Restaurang Flickan. Det sömlösa resultatet av dessa två gastronomiska inrättningar är en meny i tretton serveringar som vi har valt att kalla för La Fusione. Det är en meny som består av de finaste råvaror som vi kan uppbringa från både jord, land och hav. Menyn kan anpassas åt de flesta men vi kan tyvärr inte laga den vegetarisk eller utan mjölkprotein.

I komplement till vår meny så har vi även vår prisade vinkällare som idag rymmer ca 3000 etiketter och vi erbjuder alltid två olika vinmenyer för att ackompanjera och berika vår meny.

Varmt välkommen!

La Ragazza

La Ragazza is now a gastro fusion of two of the Leijontornet Gastro Block´s restaurants. A new restaurant where we pair the sunny, luxurious and produce-respecting cooking from Restaurant La Ragazza which is deeply rooted in the southern European tradition with the totally borderless, over-hedonistic, stateless and bombastic cooking from Restaurant Flickan. The seamless result of these two gastronomic establishments is a menu of thirteen servings that we have chosen to call La Fusione. It is a menu that consists of the finest ingredients that we can obtain from both earth, land and sea. The menu can be adapted to most people, but unfortunately we can not cook it vegetarian or without milk protein.

In addition to our menu, we also have our acclaimed wine cellar which today holds about 3000 labels and we always offer two different wine pairing menus to accompany and enrich our menu.

Very welcome!

Book onlineWine listMenu