La Ragazza.
Sun to Table.

En solig gastrofusion där vi parar den lyxiga och råvarurespekterande matlagningen från den sydeuropeiska traditionen med vår gränslösa, överhedonistiska, statslösa och bombastiska matlagning. Det sömlösa resultatet av dessa två är en meny som består av de finaste råvaror som vi kan uppbringa från både jord, land och hav. Menyn Sun to Table kan anpassas åt de flesta men vi kan tyvärr inte laga den vegetarisk eller utan mjölkprotein.

I komplement till vår meny så har vi även vår prisade vinkällare som idag rymmer ca 3000 etiketter och vi erbjuder alltid två olika vinmenyer för att ackompanjera och berika vår meny.

Bord för kommande månad släpps den 15:e varje månad klockan 12.00.

Varmt välkommen!

La Ragazza.
Sun to Table.

A sunny gastrofusion where we pair the luxurious and raw material-respecting cooking from the southern European tradition with our borderless, super-hedonistic, stateless and bombastic cooking. The seamless result of these two is a menu that consists of the finest ingredients that we can obtain from both soil, land and sea. The menu Sun to Table can be adapted to most people, but unfortunately we can not cook it vegetarian or without milk protein.

In addition to our menu, we also have our acclaimed wine cellar which today holds about 3000 labels and we always offer two different wine pairing menus to accompany and enrich our menu.

Tables for the upcoming month will open for reservation on the 15:th of each month at 12.00.

Very welcome!

Book onlineWine listMenu